ویزای کانادا
.ویزای ۵ ساله کانادا (ویزای مالتی‌ پل) به طور کلی ویزای مسافرتی کانادا، از نوع Temporary Resident visa (ویزای موقت) و ویزای سینگل (single visa) است. به این معناست که ویزای ۵ ساله کانادا شامل دو مورد زیر می باشد. • ویزای سینگل: تنها یک بار حق ورود به خاک کانادا را دارید • ویزای مالتی‌پل: با این ویزا تا مدت زمان اعتبار ویزا به دفعات اجازه عبور و مرور در کانادا را خواهید داشت. شرایط کلی برای گرفتن و اخذ ویزای مالتی‌ پل کانادا ( ویزای ۵ ساله کانادا ) از قرار زیر است: تکمیل فرم تقاضانامه به صورت بسیار دقیق. ارائه مدارک لازم به طور کامل. انگیزه موجه و قابل قبول برای مسافرت به کانادا با توجه به مداراک و فرمها. ثابت کردن استطاعت مالی کافی برای سفر به کانادا. ثابت کردن ترک کانادا قبل از خاتمه مدت اقامت خود با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده. اثبات نداشتن منع قانونی برای ورود به خاک کانادا. اگر شرایط بالا در مورد شما به صورت کامل صدق کنید، موفق به اخذ ویزای ۵ ساله کانادا (توریستی) خواهید شد. دقت کنید صدور ویزا به تنهایی برای ورود به خاک کانادا کافی نسیت. هنگام ورود، افسر گمرک یا اداره مهاجرت از شما سوالاتی خواهند پرسید تا مطئن شوند تا همچنان شرایط فوق را دارید، و قصد ماندن بیش از مدت مقرر را نخواهید داشت. دقت کنید در هر سال تنها ۶ ماه حق اقامت در خاک کانادا را خواهید داشت. پس از ۳ ماه اقامت در خاک کانادا، شما باید به مدت ۱۵ روز خاک کانادا را ترک کنید و بعد از مدت مقرر، اجازه دارید تا ۳ ماه بعدی در خاک کانادا اقامت داشته باشید. با ویزای ۵ ساله کانادا تا ۵ سال، شما می‌توانید به این رویه و بدون نیاز به ویزای مجدد، در خاک کانادا رفت و آمد کنیم.