تعریف

جواز تاسیس
گواهی ای می باشد که به دارنده آن اجازه می دهد در یکی از شهرک
های صنعتی با امکانات پبش بینی شده مشغول به تولید کالاهایی باشد که در آن ذکر شده است
برای اخذ این جواز نیاز به ارايه طرح توجیهی میباشد که گاها دارای پیچیدگی های خاص خود است این طرح به سه گونه طرح پیشنهادی وزارتخانه طرح آمایش و طرح کامفار میباشد. پس از اخذ،اعتبار جواز یکسال است و به دو نوع جواز الف و جواز ب تقسیم میشود و متولی صدور جواز تاسیس وزارت صنعت و معدن میباشد.