تعریف
جهت شرکت در مناقصه های دولتی توسط شرکت های پیمانکاری نیاز به تایيد صلاحیت این شرکت ها از طریق سازمان همیاری و برای شرکت های کامپوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک میباشد که اخذ این صلاحیت رتبه بندی یا گرید نامیده میشود.
امور مرتبط با رتبه بندی در 11 زمینه دسته بندی شده است که شامل : راه سازی،آب و فاضلاب،ابنیه و ساختمان،تجهیزات مخابراتی،کاوش های زمینی،مرمت آثار باستانی،کشاورزی،برق و نیرو،حمل و نقل،صنعت و تاسیسات میباشد.
رتبه یا گرید به پنج پایه تقسیم میشود که پایه پنج دارای پایین ترین ارزش و اعتبار است و به ترتیب به پایه یک که بالا ترین رتبه میباشد میرسد.
داشتن مدارک تحصیلی زمینه در موارد مختلف فوق دارای امتیاز بیشتری نسبت به رشته های مرتبط و یا غیر مرتبط دارند.
همچنین برای صدور رتبه تعدادی از مدیران باید دارای سوابق کاری و بیمه ای در زمینه های یاد شده به مدت 3 سال باشند.