لایحه قانون تجارت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید
لایحه قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیون​های مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی این لایحه با بیش از 1600 ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود که به عمر روزهای باقیمانده از مجلس هشتم نمی​خورد.
برای همین منظور نمایندگان با استفاده از اصل 85 قانون اساسی، این لایحه را به شکل آزمایشی در قالب قانونی 5 ساله درآوردند. به این ترتیب قانون تجارت برای مدت 5 سال اجرا می​شود و پس از رفع ایرادات وارد به آن، به عنوان یک قانون عادی در مجلس دهم تصویب خواهد شد.
گفتنی است این اقدام نمایندگان واکنشی به تقاضای دولت بود که قصد استرداد این لایحه را داشت.