دعاوی حقوقی و کیفری
قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری ، اداره اموال و املاک موجود در ایران ، پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن و سایر امور و مسائل قابل توکیل و قابل پیگیری برای هموطنان خارج از کشور

اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و...) (وکیل چک- وکیل سفته- وکیل تاجر) اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم

وکالت شکایت دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی، وکالت در امور حسبی، وکالت در موضوعات ارث

دعاوی کیفری ( جزایی ) و دفاع از جرایم ارتکابی :

· کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تخریب و سایر جرایم مالی

· جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل ، ضرب و جرح ، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

· جرایم علیه امنیت از قبیل جعل ، محاربه ، جاسوسی و ...

· جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق ، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبطو سایر دعاوی جزایی و به طور کلی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محکمه جزایی